"pony- en

paardrijden

is een passie

die je met

elkaar kan

delen"Lidmaatschap


Als lid van Het Twentse Ros en/of De Vijf Marken zijn er uiteraard, zoals iedere vereniging het betaamd, rechten en plichten.

Rechten:
Elk lid heeft recht op één les per week en mag daarnaast onbeperkt gebruik maken van de rijhallen indien er geen lessen of indoorevenementen zijn. Voor de leden worden er diverse activiteiten georganiseerd waaraan zij kunnen deelnemen. En niet te vergeten: leden maken deel uit van een enthousiaste, gezellige en actieve vereniging!

Plichten:
Lid worden en zijn van deze vereniging betekent uiteraard ook dat jaarlijks het lidmaatschap moet worden voldaan. Daarnaast moeten leden zich aan de regels houden die binnen de vereniging en de accommodatie gelden. Zie voor de Huisregels onder 'Accommodatie'. Een andere belangrijke plicht is het helpen tijdens evenementen georganiseerd door de vereniging. Zonder vrijwilligers kan geen vereniging iets organiseren!

 

Kosten:

Het lidmaatschap bij de pony's

€ 150,- per jaar*

 

Het lidmaatschap bij de paarden

€ 150,- per jaar*

Rijdend lid

 

€ 40,- per jaar

Niet-rijdend lid

Donateur van de vereniging

€ 20,- per jaar*

  

Lessenpakket

€ 150,- per half jaar*

  

*Dit is exclusief de afdracht aan de KNHS voor wedstrijdruiters en -amazones.

*Lessenpakket geeft recht op 1 les per week. M.u.v. vakantie en feest -en concoursdagen

Contributiegeld vanaf het jaar 2017 anders geïnd

Om het innen van contributie makkelijker en klantvriendelijker te maken wordt het contributiegeld over 2017 (voor het eerst per eind juni 2017) geïnd door ClubCollect.

ClubCollect stuurt naar ieder lid een e-mail, SMS of brief met het verzoek de contributie te voldoen. Via een link in dat bericht kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso). Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Als de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres ontvangt u binnenkort een brief met een inlogcode voor een veilige website waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de penningmeester/ledenadministrateur of via www.clubcollect.com/goede-start.

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.


Actieve Leden